Politica de confidentialitate

INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor Centrului CHUDO. 

Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează:

IN CE SITUATII, CU CE SCOP SI CE DATE PRELUCRAM?

Situațiile în care CHUDO va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal, scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate si lista datelor solicitate in fiecare situatie sunt următoarele: 

  1. Desfasurarea cursurilor acreditate, pentru care legea cere urmatoarele date personale in vederea emiterii diplomei: nume si prenume cursant, nume si prenume parinti, data si locul nasterii, adresa, CNP, serie si numar CI sau pasaport (dupa caz, doar unul dintre ele), ultima diploma de studii.

In scopul unei bune comunicari pe durata cursului, pentru facturare si precum și pentru transmiterea ocazionala către Dvs. a ofertelor promoționale sau informarilor cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor, mai putem colecta si urmatoarele date: nr. telefon, adresa de email;

Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, optimizarea și îmbunătățirea funcționarii platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la cursuri si evenimente (gratuite sau contra cost) pe site-ul www.shiatsu-zen.ro sau telefonic:

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi posibilitatea comunicarii cu dumneavoastra, în calitate de client, transmiterea ocazionala către dumneavoastra a ofertelor promoționale sau a unor informari cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor ;

3. Prestarea de servicii de masaj – colectam si prelucram urmatoarele date cu scopul principal de a oferi posibilitatea comunicarii cu dumneavoastra, în calitate de client si cu ocazia intocmirii fisei de client, pentru a depista eventualele contraindicatii si pentru a stabili strategia optima de terapie: nume, prenume, nr. telefon, adresa de email, date privind starea de sanatate; 

4. Abonare la Newsletter;

 În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a te informa despre cursurile pe care urmează să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet care v-ar putea interesa și de marketing direct și publicitate. In aceasta situatie colectam urmatoarele date: nume, prenume, nr. telefon, adresa de email.

Dezabonare de la newsletter

Te poți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

  • Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;
  • Prin trimiterea unui email către noi, în care să soliciți dezabonarea.

În oricare dintre cele două situații, ne vom asigura că nu vei mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.? 

Singurele entităti care au acces la datele dumneavoastra acestui site sunt agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazul emiterii diplomelor pentru finalizarea cursurilor acreditate,  Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform legilor din Romania. 

Colaboram doar cu entitati care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor  măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. 

Categoriile de servicii pentru care am putea colabora cu furnizori de genul celor mai sus menționați  sunt următoarele:

1. Emiterea diplomelor pentru cursurile acreditate si neacreditate; 

2. Servicii SMTP (comunicare email);

3. Servicii newsletter;

4. Servicii de facturare;

5. Servicii de curierat/poștă;

6. Servicii de trimite SMS;

7. Servicii de procesare plăți online;

8. Servicii de comentarii

9. Servicii de contabilitate;

10. Servicii juridice.

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea CHUDO o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., CHUDO poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

• dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către CHUDO a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; CHUDO va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

• dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea CHUDO ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar CHUDO are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine CHUDO în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; CHUDO va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, dacă veți solicita acest lucru, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

• dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea CHUDO restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite CHUDO să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) CHUDO nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale CHUDO prevalează asupra drepturilor Dvs.; CHUDO va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, dacă veți solicita acest lucru, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

• dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către CHUDO, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la CHUDO la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

• dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de BioFocus pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: chudoshiatsu@gmail.com

CHUDO vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CHUDO. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CHUDO poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de CHUDO, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!